top of page

Consultation on how Estyn inspects education and training

Estyn is seeking the views of everyone involved in education on the way inspections will be carried out from September 2017.

So if you’re a parent or teacher in Rhiwbeina Primary School, Llanishen Fach Primary School, Greenhill School or any other schools nearby, this is an appeal to you.

It’s really important to Estyn that the knowledge and experience of all stakeholders, including parents, teachers and learners are gathered in the consultation. This is an opportunity to influence changes to inspections that will affect everyone.

The consultation is open until 11 November.


Ymgynghoriad ar sut mae Estyn yn arolygu addysg a hyfforddiant

Rydym yn ceisio barn pawb sy’n ymwneud ag addysg am sut caiff arolygiadau eu cynnal o Fedi 2017 ymlaen.

Mae’n bwysig iawn i ni bod eich gwybodaeth a’ch profiad yn cael eu cynnwys yn ein hymgynghoriad. Dyma gyfle i chi ddylanwadu ar newidiadau i arolygiadau a fydd yn effeithio ar bawb.

Mae’r ymgynghoriad ar agor tan ddydd Mercher 11 Tachwedd

0 views0 comments

Comments


bottom of page